fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Jälkivärjäys

Biologisen materiaalin hienorakenteen elektronimikroskooppinen tarkastelu vaatii yleensä käsittelyä, joka lisää näytteen kontrastia. Tähän tarkoitukseen käytetään raskasmetalleja sisältäviä ns. elektronisia värejä, joista tavallisimpia ovat osmium, uraani, lyijy ja wolframi. Värit lisäävät eroja eri rakenneosien kyvyssä sirota elektroneja, mikä puolestaan vaikuttaa mikroskoopissa syntyvän kuvan kontrastiin.

 

Näytteestä leikattujen ja hiloille asetettujen leikkeiden rutiinivärjäyksenä käytetään kaksoisvärjäystä uranyyliasetaatilla ja lyijysitraatilla. Uranyyli-ionit reagoivat voimakkaasti fosfaatti- ja aminoryhmien kanssa, joten nukleiinihappoja sisältävät organellit (tuma, ribosomit) ja tietyt proteiinit värjäytyvät voimakkaasti. Lyijyionit puolestaan reagoivat monien negatiivisesti varautuneiden rakennekomponenttien kanssa antaen voimakkaan yleiskontrastin.

 
 
Saavutettavuusseloste