fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Erilaistuneet solulinjat

Useita erilaistuneita eläinsolulinjoja ei pystytä lainkaan kasvattamaan laboratorio-olosuhteissa, koska tällaiset solutyypit eivät normaalistikaan jakaudu jatkuvasti elimistössä (esim. hermosolut). Joissain tapauksissa tällaisten solujen esiasteita pystytään viljelemään, ja ne voivat muuttua jakautuviksi solupopulaatioiksi, jotka ilmentävät normaalisolujen piirteitä. Esimerkiksi lihassolujen esiasteet, myoblastit, voidaan saada viljelyolosuhteissa muodostamaan monisoluisia erilaistuneita lihassoluja muistuttavia rakenteita. Samoin yleisesti käytössä oleva maksasoluinja HepG2 pystyy tuottamaan useita normaalien maksasolujen tuottamia seerumin proteiineja.

 

Esimerkkinä pitkälle erilaistuneista soluviljelyolosuhteissa kasvavista solulinjoista ovat epiteelisolut.  Epiteelisolujen solukalvossa voidaan erottaa apikaali- ja basolateraalipinta, eli niiden sanotaan olevan polaarisia. MDCK-solut  (Madin-Darby canine kidney) muodostavat viljelymaljalla polaarisen yksisolukerroksen, jolla on monia koiran normaalin munuaisepiteelin ominaisuuksia.

 

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste