fi not available
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Proteiinien tuottaminen

Jos soluun viety vektori mahdollistaa siinä olevan geenin ilmentämisen, sitä voidaan käyttää esimerkiksi proteiinin tuottamiseen muita kokeita varten tai tutkittaessa muunnetun proteiinin vaikutuksiin solun toiminnalle.

Proteiinien tuottamiseen voidaan käyttää erilaisia soluja ja tuottosysteemin valintaan vaikuttavat monet asiat, mm. tuotettavan proteiinin käyttökohde. Bakteereita, hiiva-, hyönteis- ja nisäkässoluja ja jopa transgeenisiä eläimiä voidaan käyttää proteiinin tuottajina. Erilaiset solut muokkaavat proteiineja translaation jälkeen eri tavoin ja tuottavat niitä eri määriä. Biokemiallisia kokeita varten on usein tarpeen tuottaa proteiinia mahdollisimman paljon, kun taas proteiinin toiminnan tutkiminen itse solussa edellyttää vain kohtuullista proteiinituottoa. Tuottosysteemin valintaan vaikuttavat myös aika (jotkut systeemit ovat toisia nopeampia) sekä kustannukset (bakteerit ovat esimerkiksi huomattavasti edullisempia kasvattaa kuin vaikkapa hyönteissolut).

Tuottosolun valinta vaikuttaa myös siihen, millaista vektoria käytetään. Esimerkiksi vektorissa olevan promoottorin ja replikaation aloituskohdan pitää olla halutulle solutyypille sopivia. Geeniä voidaan ilmentää suuria määriä erilaisten menetelmien avulla, esimerkiksi indusoitavien promootterien avulla. Indusoitavat promootterit saavat aikaan geenin ilmentämisen vain indusoivan yhdisteen läsnäollessa, jolloin proteiinin tuottoa voidaan säädellä. Geenin ilmentymiseen vaikuttaa myös geenin lukumäärä - mitä useampi geeni (vektori), sitä enemmän ekspressiota tapahtuu. Jotkut vektorit voivat esiintyä solussa huomattavan suurina määrinä ja määrä voi olla myös olosuhteista riippuva (esimerkiksi lämpötilan nostaminen saa vektorimäärän moninkertaistumaan). Jotkut vektorit on suunniteltu siten, että solut erittävät niiden proteiinituotteet solun ulkopuolelle, mikä mm. helpottaa proteiinin eristämistä.

Tuotettu proteiini voidaan eristää soluista tai kasvatusmediumista riippuen siitä, mihin se soluissa kulkeutuu. Eristettyä ja puhdistettua proteiinia voidaan tutkia esimerkiksi erilaisten biokemiallisten tutkimusmenetelmien avulla tai sen rakenne voidaan selvittää vaikkapa röntgenkristallografian avulla. 

 
 
Saavutettavuusseloste