fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

sivusto123
Kaveolit endosytoosissa
   
sivusto123
Stressisäikeet
   
sivusto123
Väliaineen hajotus
   
sivusto123
Soluväliainereseptorit
   

Liikkuminen (migraatio)

Solun perässä seuraavassa, vetäytyvässä reunassa tapahtuu kiinnityskohtien purkamista. Mikrotubulukset osallistuvat kiinnityskohtien hajotukseen kuljettamalla kiinnityspaikalle dynamiinia, joka saa aikaan kiinnitysmolekyylien endosytoosia. Vetäytyvässä reunassa tapahtuu myös myosiinin ja aktiinin välistä supistumista (nk. stressisäikeet). Joidenkin kiinnitysmolekyylien aktiivisuutta vähennetään fosforyloimalla niitä fosfataasien (kuten kalsineuriini) avulla ja toisia kiinnitysmolekyylejä hajotetaan proteaasien avulla (esimerkiksi kalpaiini hajottaa taliinia).

Kalsium on kiinnityskohtien irtoamisessa tärkeä säätelijä, joka osallistuu ainakin kalpaiinin ja kalsineuriinin säätelyyn. Kalsiumaaltojen on havaittu alkavan kaveoleista, jotka keskittyvät solun perässä tulevalle reunalle ja stressisäikeiden luo. Kaveolien epäillään osallistuvan solun liikkumiseen myös monella muulla tapaa, muun muassa säätelemällä signalointimolekyylejä, kohdistamalla matriksin metalloproteaaseja (MMP) solun johtavalle reunalle ja mahdollisesti kuljettamalla solukalvoa pieninä rakkuloina solun takaa eteen, johtavaan reunaan.

Joissakin tapauksissa on tärkeää, että solut voivat liikkua yhdessä (esimerkiksi morfogeneesissä ja kudosten korjauksessa). Yhdessä liikkuvat solut pitävät toisistaan kiinni mm. kadheriinien ja integriinien avulla. Lisäksi integriinit, joissa on β1- tai β3-alayksikkö, ovat vuorovaikutuksessa soluväliaineen kanssa ja soluväliainetta hajottavat proteaasit keskittyvät hajottamaan edessä olevaa kudosta etenevien solujen kulkua varten.

 
 
Saavutettavuusseloste