fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
taso 3

Asetyylikoliinireseptori (Nikotiinireseptori)

Asetyylikoliini (ACh) on tärkeä hermovälittäjäaine, jolla on kahdenlaisia reseptoreja: muskariini- ja nikotiinireseptoreja. Näistä nikotiinireseptorit ovat ionikanavareseptoreja. Asetyylikoliinin nikotiinireseptori muodostuu viidestä proteiinialayksiköstä ja kykenee sitomaan kaksi asetyylikoliinimolekyyliä kerrallaan. Kun asetyylikoliini sitoutuu nikotiinireseptoriin, alkaa reseptori päästää Natrium (Na+) -ioneja lävitseen solun sisälle.

 

  1. Hermosolun aksonissa etenevä hermoimpulssi aiheuttaa aksonin synaptisessa päätelaajentumassa välittäjäaineiden, kuten asetyylikoliinin vapautumisen synapsirakoon.
  2. Kaksi asetyylikoliinia sitoutuu kohdesolun nikotiinireseptoriin, ja ionikanava aukeaa.
  3. Soluun virtaa Na+ -ioneja. Lepotilassa solun sisäpuolen sähköinen potentiaali on ulkopuoleen verrattuna negatiivinen, mutta natriumionien virtaus aikaansaa solukalvon depolarisoitumisen eli jännite-ero solun sisä- ja ulkopuolen välillä pienenee.
  4. Nikotiinireseptorin ionikanava sulkeutuu nopeasti vaikka asetyylikoliinit eivät ole irronneet.

Soluun jo muodostunut depolarisaatio aiheuttaa hermosolun jänniteohjattujen Na+-kanavien aukeamisen. Solun depolarisaatio syvenee ja solun sisäpuoli muuttuu varaukseltaan positiiviseksi. Samalla aukeavat kuitenkin myös jänniteherkät Kalium (K+) -ionikanavat ja solu repolarisoituu hetken kuluttua eli jännite-ero solun sisä- ja ulkopuolen välillä palautuu.

 
 
Saavutettavuusseloste