fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Kasvu polku Solukuolema polku Apoptoosi polku Apoptoosia säätelevä soluviestintä
taso 1

sivusto123
Viestinvälitys
   
sivusto123
Mitokondrio
   
sivusto123
Fas-kuolonreseptorin aktivaatio
   
sivusto123
Mitokondriaalinen aktivaatio
   

Apoptoosia säätelevä soluviestintä

SOLUN ULKOPUOLINEN AKTIVAATIO

Prokaspaaseja aktivoiva, solun ulkopuolinen viesti välittyy soluun sen pinnalla sijaitsevien kuolonreseptorien kautta. Eräs kuolonreseptori on Fas. Kun Fas-reseptoriproteiini sitoo Fas-ligandin solun ulkopuolella, siihen sitoutuu solun sisällä soviteproteiini. Samalla kolme Fas-reseptoria kertyy yhteen muodostaen trimeerin. Kuolonreseptoriin sitoutuneet soviteproteiinit sitovat edelleen prokaspaaseja, jotka lähekkäin tuotuina aktivoivat toinen toisensa ja kaspaasi kaskadi käynnistyy. Muita hyvin tunnettuja kuolonreseptoreita ovat TNF- ja TRAIL -reseptorit.

SOLUN SISÄINEN AKTIVAATIO

Solustressi tai DNA-vaurio voi käynnistää apoptoosin solun sisäisesti. Tässä säätelyreitissä keskeisessä asemassa on mitokondrioiden solulimaan vapauttama proteiini nimeltään sytokromi c. Sytokromi c sijaitsee normaalisti mitokondrion sisä-ja ulkokalvojen välitilassa, missä se toimii osana elektroninsiirtoketjua. Solulimaan vapautuneena sytokromi c aktivoi apoptoosia. Se sitoo itseensä adaptoriproteiinin ja samassa adaptoriproteiinit alkavat aggregoitua. Adaptoriproteiinit sitovat edelleen prokaspaaseja, jotka yhteen tuotuina aktivoivat toinen toisensa.

 
 
Saavutettavuusseloste