fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Bakteerien genomi

Prokaryoottien kromosomi on tyypillisesti kovalenttisesti sulkeutunut sirkulaarinen DNA-molekyyli. Kromosomi ei ole tuman ympäröimä kuten eukaryoottisoluissa, vaan se on järjestäytynyt suureksi kaksijuosteiseksi molekyyliksi, joka on pakkautunut solussa erilliseksi nukleoidiksi kutsutuksi rakenteeksi. Nukleoidi voidaan havaita elektronimikroskoopilla. Prokaryoottien genomi on yleensä haploidi, ja se on kooltaan huomattavasti eukaryoottisolujen genomia pienempi. Genomin koko tyypillisellä bakteerilla, Escherichia coli:lla, on 4 600 kiloemästä, jossa on 4300 geeniä.

 

Vaikka useimmilla prokaryooteilla on vain yksi kromosomi, niillä on yleensä lisäksi ekstrakromosomaalista DNA:ta, joka on järjestäytynyt pieniksi geneettisiksi elementeiksi, plasmideiksi. Kromosomaalinen DNA koodaa kaikkia solun perustoiminnoissa tarvittavia elintärkeitä proteiineja, kun taas kaksijuosteiset, sirkulaariset plasmidit säätelevät patogeenisten bakteereiden tärkeitä ominaisuuksia, kuten antibioottiresistenssiä ja toksiinien tuotantoa. Koska plasmidit ovat genomista erillään, ne myös replikoituvat itsenäisesti. Plasmidit voivat myös siirtyä bakteerisolusta toiseen vaikuttaen näin mm. vastaanottavan solun antibioottiresistenssin syntymiseen.

 

 
 
Saavutettavuusseloste