fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Etusivu polku Koostumus
taso 1

Koostumus

Elävien organismien sisältämät molekyylit ja alkuainekoostumus poikkeavat hyvin paljon elottomasta aineesta. Vety, hiili, happi ja typpi muodostavat yli 99% orgaanisten molekyylien rakenneosista. Tähän pohjautuen puhutaankin orgaanisesta ja epäorgaanisesta (elävästä ja elottomasta) kemiasta.

Biomolekyylit voidaan pääosin jakaa neljään pääryhmään: proteiineihin eli valkuaisaineisiin, rasva-aineisiin eli lipideihin, hiilihydraatteihin sekä nukleiinihappoihin. Yhteistä niille on pääsääntöisesti myös se, että ne rakentuvat tietystä joukosta perusrakenneyksiköitä, joiden sitoutuminen yhteen (polymerisaatio) kemiallisesti vahvoilla kovalenttisilla sidoksilla saa aikaan ns. makromolekyylien muodostumisen.

Proteiinien perusyksikköinä toimivat aminohapot, hiilihydraateilla monosakkaridit ja nukleiinihapoilla nukleotidit. Rasva-aineilla ei ole yhtä selkeästi esiintyvää perusrakennetta kuten edellä mainituilla molekyyliryhmillä, joskin esimerkiksi rasvahapot ovat useiden rasva-aineiden rakenneosina.

Rakenteiden monipuolisuutta ajatellen hiilihydraatit ovat ylivertaisia muihin biomolekyylien perusyksiköihin verrattuna. Neljän nukleotidin järjestäytyminen sattumanvaraisesti voi tuottaa 24 erilaista tetranukleotidia, kun taas neljä monosakkaridia voi muodostaa 35560 erilaista rakennetta (joskin kohtalaisen rajoitettu joukko perusrakenteita on tavallisesti käytössä oligosakkaridien runkorakenteina).

 
 
Saavutettavuusseloste