fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Homeet

Homeet ovat sieniryhmä, joka ei ole luonnollinen kokonaisuus, vaan johon luetaan erilaisia homemaista kasvustoa muodostavia sieniä. Tunnetuimmat homesienisuvut ovat Penicillium ja Aspergillus, jotka kuuluvat vaillinaissienten ryhmään. Myös yhtymäsienten, kotelosienten ja kantasienten ryhmissä esiintyy homeita.

 

Homeet kasvavat monisoluisina rihmastoina. Ne vaativat kasvaakseen ehdottomasti happea, mutta vettä ne tarvitsevat vain niukasti, ja voivat siksi kasvaa hyvinkin kuivissa olosuhteissa. Ne ovat luonnossa laajalle levinneitä, koska ne ovat vaatimattomia kasvuympäristönsä suhteen. Homeita tavataan yleisesti elintarvikkeiden pinnoilla, kuten leivässä, juustossa, kuivatuissa hedelmissä, pähkinöissä, mehuissa ja hilloissa. Rakennuksiin pesiytyessään homeet aiheuttavat allergiaoireita. Homeita käytetään hyödyksi elintarviketeollisuudessa homejuustojen valmistuksessa sekä lääketeollisuudessa antibioottien tuottajina. Luonnossa homeet ovat tärkeitä eloperäisen aineksen hajottajia.

 

Homeet lisääntyvät pääasiallisesti suvuttomien kuroumaitiöiden (konidioiden) välityksellä, jotka muodostuvat rihmastojen päissä. Itiöt ovat väritykseltään voimakkaan keltaisia, ruskeita, punaisia, sinivihreitä tai mustia, ja ne antavat värin koko rihmastolle. Homeiden elinkierrossa voi olla myös suvullisen lisääntymisen vaihe.


 
 
Saavutettavuusseloste