fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Tumajyvänen

Tumajyväsiä on 1-5 kappaletta tumaa kohti, kukin 0.5-5.0 µm halkaisijaltaan. Kuvassa nuoli osoittaa kilpirauhasen solun, jonka tumassa näyttäisi olevan 3-4 tumajyvästä. Tumajyvänen sisältää runsaasti rRNA:ta ja ribosomien alayksiköitä.

Elektronimikroskoopilla katsottuna se näyttää sisältävän sekä ohutta rihmastoa että jyväsmäistä rakennetta.

Tumajyväsen organisointialueissa sijaitsevat rRNA:n synteesiä ohjaavat geenit (NOR, nucleolar organizing regions).

Tumajyväsen pinnalta on tunnistettu ns. perinukleolaarinen osasto (PNC) ja SAM68 tumakappale, joiden arvellaan osallistuvan RNA:n aineenvaihduntaan. Niiden koko on 0.25-1.0 µm ja niitä on 1-10 kappaletta tumaa kohti.

Perinukleaarisessa osastossa sijaitsee joukko pieniä RNA-molekyylejä ja useita RNA:han sitoutuvia proteiineja. SAM68 sisältää samoin joukon RNA:han sitoutuvia proteiineja. Kummankaan tehtävää solussa ei tiedetä, mutta niitä havaitaan lähinnä syöpäsoluissa.

 
 
Saavutettavuusseloste