fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

Sienet

Rakenne

Sienet ovat yksi- tai monisoluisia eliöitä, ja rakenteeltaan jälkimmäisessä tapauksessa rihmamaisia. Sienten soluseinä muistuttaa rakenteellisesti kasvisolujen soluseinää, mutta sen kemiallinen koostumus on erilainen. Soluseinä rakentuu kitiinistä tai selluloosasta tai molemmista yhdessä muiden orgaanisten molekyylien kanssa.

 

Sienirihmat eli hyyfit (hyphae) rakentuvat pitkänomaisista soluista, joita huokoiset väliseinät (septum) erottavat toisistaan. Väliseinissä olevien aukkojen kautta ribosomit, mitokondriot ja jopa tumat pääsevät siirtymään solusta toiseen. Mikäli väliseinät puuttuvat, rihmaa nimitetään kenosyytiksi. Sienirihmat muodostavat kasvualustalle tiiviin mykeelin (mycelium) eli sienirihmaston. Rihmamainen rakenne lisää suuresti sienen pinta-alaa, mikä edesauttaa ravinnon absorptiossa. Parasiitteina elävien sienten hyyfejä kutsutaan haustorioiksi eli imujuuriksi, jotka tunkeutuvat isäntäeliön kudoksiin, ja joiden avulla sieni imee ravintoa.

 

Kasvu ja lisääntyminen

Sienten elinkierto on monimutkainen. Monilla lajeilla sienirihmoista kehittyy ajoittain pseudoparenkyymistä muodostuvia vaihtelevan kokoisia ja muotoisia itiöemiä, joissa muodostuu itiöitä. Itiöiden lisäksi sienet voivat lisääntyä suvuttomien sienirihmoista kuroutuvien kuroumaitiöiden eli konidioiden (conidia) välityksellä. Vapautuneet itiöt leviävät tuulen tai veden mukana uusiin ympäristöihin, joissa ne itävät ja alkavat muodostaa uutta sienirihmastoa.

 
 
Saavutettavuusseloste