fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
taso 3

Seriini/Treoniinikinaasireseptori

Seriini/Treoniinikinaasit kykenevät kiinnittämään fosfaattiryhmiä toisten proteiinien seriineihin ja/tai treoniineihin vaikuttaen siten niiden aktiivisuuteen.

Seriini/Treoniinikinaasireseptoreja on kahta tyyppiä. Soluviestinnässä tarvitaan erityyppisten seriini/treoniinikinaasireseptorien yhteistoimintaa.

Ligandi sitoutuu ensin tyypin II reseptoriin. Tämä mahdollistaa vuorovaikutuksen tyypin II ja tyypin I reseptoreiden välillä. Muodostuu kahden erilaisen reseptorin ja ligandin muodostama kompleksi. Tyypin II reseptori fosforyloi tyypin I reseptorin ja aktivoi siten solun sisäisen viestinvälitysketjun.

 
 
Saavutettavuusseloste