fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Ympäristötekijät

Ympäristön kemialliset ja fysikaaliset olosuhteet, joista tärkeimmät ovat lämpötila, pH, veden saatavuus sekä happipitoisuus, vaikuttavat suuresti mikrobien elinkykyyn. Koska eri mikrobit reagoivat hyvin eri tavoin ympäristöolosuhteisiin, samat elinolosuhteet saattavat olla hyödyllisiä toiselle ja vastaavasti haitallisia toiselle lajille. Tämä mahdollistaa mikrobien laajan levinneisyyden luonnossa.

 

Osa mikro-organismeista, ns. ekstremofiilit, pystyvät elämään hyvin ankarissa elinolosuhteissa. On huomattavaa, että olosuhteet määritellään ääriolosuhteiksi ihmisen näkökulmasta, joten ekstremofiileille edellytykset kasvuun ja elämiseen ovat optimaaliset niille luonnollisessa ympäristössä. Ekstremofiilit voivat elää mm. äärilämpötiloissa, hyvin happamissa tai emäksisissä olosuhteissa, korkeissa suolapitoisuuksissa, korkeassa hydrostaattisessa paineessa tai erittäin kuivissa olosuhteissa.

 
 
Saavutettavuusseloste