fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
EM-kuva sER:sta
   

Sileäpintainen endoplasmakalvosto (sER)

Sileäpintaista endoplasmakalvostoa (sER) on runsaasti rasvoja ja steroideja muodostavissa soluissa (esimerkkeinä maksasolut, lisämunuaisen kuorikerroksen solut, sekä keltarauhasen ja kiveksen Leydigin solut).

Siellä myös tuotetaan kalvomateriaalia. Lipidejä tuottavat entsyymit sijaitsevat sER:n soluliman puoleisella sivulla.

Proteiineja runsaasti tuottavassa solussa sER sijaitsee paikassa, josta solun valmistamat proteiinit siirretään eriterakkuloissa rER:ltä kohti Golgin laitetta.

sER:n ontelot ovat rakenteeltaan putkimaisia.

sER myös varastoi ja sitoo korkeina pitoisuuksina Ca2+-ioneja. Poikkijuovaisessa lihaksessa olevaa sER:ia kutsutaan sarkoplasmakalvostoksi, joka pystyy nopeasti vapauttamaan Ca2+-ioneja tarvittaessa lihassupistusta varten.

sER:n erityistehtävänä maksassa on myrkyllisten rasvaliukoisten, kalvostoihin rikastuvien aineiden vaarattomaksi tekeminen (=detoksikaatio).

Kuvassa numerolla 1 merkitty kohta on karkeapintaista ja numerolla 2 merkitty sileäpintaista endoplasmakalvostoa. Ribosomit irtoavat kalvosta kohdassa 3. Numerolla 4 merkitty kohta osoittaa vapaita ribosomeja, jotka valmistavat solulimassa, tumassa, mitokondrioissa ja peroksisomeissa tarvittavia proteiineja.

 
 
Saavutettavuusseloste