fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
DNA:n replikaatio
   

Ligaatio

Ligaatiossa ligaasientsyymi muodostaa lineaaristen DNA-palojen päiden välille kovalenttisen sidoksen kiinnittäen ne toisiinsa. Yhdistelmä-DNA-tekniikoissa käytetään yleisesti T4-bakteerifaagista saatua ligaasia. Ligaatiota käytetään useimmiten liittämään jokin DNA-jakso vektoriin, esimerkiksi restriktioentsyymeillä kromosomista irrotettu geeni plasmidiin.

Restriktioentsyymillä katkaistussa DNA:ssa voi olla kohessiiviset tai tylpät päät. Kohessiivisessa päässä on muutaman nukleotidin mittainen yksijuosteinen häntä, joka on vapaa kiinnittymään toisen DNA-molekyylin häntään, jossa on komplementaarinen sekvenssi (eli molemmat DNA-molekyylit on katkaistu samalla restriktioentsyymillä). Kohessiiviset päät kiinnittyvät toisiinsa helpommin kuin tylpät päät.

Ligaasientsyymi muodostaa kovalenttiset fosfodiesterisidokset DNA-molekyylien välille muodostaen yhtenäistä, kaksijuosteista DNA:ta. Solussa ligaasit yhdistävät epäjatkuvia DNA-juosteita yhteen DNA:n replikaation aikana tai vahingoittuneen DNA:n korjauksessa. 

 
 
Saavutettavuusseloste