not available fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Solukalvo
   
Lipidikalvon läpäisevyys
   
Solukalvoreseptorin jakautuminen solukalvolle
   

Solukalvoreseptorit

Vesiliukoiset viestimolekyylit eivät läpäise solukalvoa, joten niiden reseptorit sijaitsevat solukalvolla. Viesti välittyy soluun toisiolähettien välityksellä. 

Solukalvoreseptoreissa on aina seuraavat kolme rakenteellista osaa:
- Ligandin sitova osa solukalvon ulkopuolella
- Yksi tai useampi solukalvon läpäisevä osa
- Toisiolähettejä aktivoiva osa solukalvon sisäpuolella

Solukalvolla sijaitsevat reseptorit jaetaan seuraaviin ryhmiin viestinvälitysmekanisminsa mukaisesti.
- Ionikanavareseptorit
- G-proteiinikytkentäiset reseptorit
- Entsyymejä aktivoivat reseptorit