fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

Mikro-RNA

Eläimet ja kasvit tuottavat transkriptionsa yhteydessä satoja RNA-molekyylejä, jotka kykenevät laskostumaan komplementaaristen sekvenssiensä avulla kaksijuosteisiksi RNA-molekyyleiksi, ns. mikroRNA-molekyyleiksi (miRNA).

 

miRNA:t tuotetaan primaarisina transkripteinä, jotka endonukleaasi-proteiinikompleksi pilkkoo tuman sisällä lyhyiksi, kaksijuosteisiksi esi-miRNA-molekyyleiksi. Esi-miRNA:t kuljetetaan sytoplasmaan, jossa ne muokataan entsymaattisesti 21-23 nt:n pituisiksi yksijuosteisiksi fragmenteiksi.

 

miRNA-molekyylien tehtävä solussa liittyy siRNA:n tavoin tiettyjen lähetti-RNA:iden hiljentämiseen. miRNA:t toimivat translaation inhibiittoreina sitoutuen osittain komplementaariseen mRNA:han, ja niiden on osoitettu osallistuvan monenlaisiin prosesseihin, kuten hermoston rakentumiseen, solujakautumisen ja -kuoleman säätelyyn, solutyyppien erilaistumiseen sekä kasveissa lehtien ja kukkien kehittymiseen. Tutkimuksella pyritään selvittämään miRNA:iden merkitystä yksilönkehityksessä ja kudoshomeostasian ylläpidossa.

 

 
 
Saavutettavuusseloste