fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

Virukset ja syöpä

Transformaation seuraukset välittyvät solussa onkogeenien eli syöpägeenien toiminnan kautta. Onkogeenien proteiinituotteet toimivat solussa normaalisti mm. kasvutekijöiden reseptoreina, signaalinvälitystehtävissä (proteiinikinaasit) sekä solusyklin ja transkription säätelyssä. Transformaation seurauksena solun onkogeenit voivat aktivoitua joko rakenteellisten muutosten tai niiden normaalin ilmentymisen häiriintymisen seurauksena.

 

Transformoituneilla soluilla voidaan havaita yleensä vähintään yksi tai useampia fenotyyppimuutoksia. Tyypillisiä normaalisoluista poikkeavia ominaisuuksia ovat kontakti-inhibition katoaminen, alentunut kasvutekijöiden tarve sekä kyky kasvaa joko puolikiinteällä alustalla tai alustasta irronneena. Transformaatio johtaa usein solun kykyyn muodostaa kasvaimia koe-eläimissä (ns. neoplastinen transformaatio), mutta solun transformoituminen ei kuitenkaan automaattisesti johda syövän syntymiseen.

 
 
Saavutettavuusseloste