fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Nukleiinihappojen komplementaarisuus

DNA:n ja RNA:n emäkset voivat muodostaa välilleen vetysidoksia sitoen kyseiset kohdat normaalilämpötilassa toisiinsa. Sitoutuminen ei kuitenkaan voi tapahtua sattumanvaraisesti, vaan emäkset muodostavat vastinpareja puriinin ja pyrimidiinin välille. Vastinparit ovat DNA:ssa adeniini ja tymiini (2 vetysidosta) ja guaniini ja sytosiini (3 vetysidosta). Koska RNA:ssa urasiili korvaa tymiinin, siellä urasiili ja muodostaa vastinparin adeniinin kanssa. Tätä ilmiötä tarkoitetaan, kun puhutaan nukleiinihappojen komplementaarisuudesta. Oikealla on kaavakuva siitä, miten sitoutuminen kahden nukleiinihappojuosteen välillä tapahtuu.

DNA esiintyy yleisimmin kaksijuosteisena rakenteena, kun taas RNA on tavallisimmin yksijuosteinen. RNA:n komplementaaristen alueiden sitoutuminen saa aikaan RNA-molekyylien kiertymisen niiden emäsjärjestyksen määräämällä tavalla. Vasemmalla oleva kuva pyrkii osoittamaan, miten siirtäjä-RNA:n kolmi-ulotteinen rakenne määräytyy RNA-molekyylin sisäisten silmukkarakenteiden pohjalta.

 
 
Saavutettavuusseloste