fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
EM-kuva eritysrakkuloista
   

Eksosytoosi

Eksosytoosilla tarkoitetaan aineiden kuljetusta solun sisäpuolelta solusta ulos. Kuvassa on esitetty proteiinien valmistukseen ja erittymiseen liittyvät tapahtumat pelkistetysti.

DNA:n emäsjärjestyksen perusteella valmistetaan tumassa mRNA-molekyyli, joka on ohjeena proteiinien valmistamiseen. Jos proteiinissa on 20-30 aminohapon mittainen, vesipakoisista aminohapoista koostuva jakso, signaalisekvenssi, endoplasmakalvostossa sijaitseva reseptori tunnistaa ja sitoo sen ribosomin kalvoon. Proteiini työntyy karkean endoplasmakalvoston (rER) onteloiden sisään, ja signaalisekvenssi poistetaan.

Eritettävät proteiinit pakataan kalvojen ympäröimiksi rakkuloiksi ja ohjataan Golgin laitteen kautta ulos solusta. Eritys voi olla jatkuvaa eli konstitutiivista tai esimerkiksi hormonaalisesti säädeltyä.

Hermosolujen välittäjäaineet sekä makrofaagien ja osteoklastien lysosomaaliset entsyymit eritetään myös eksosytoosilla.

 
 
Saavutettavuusseloste