fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Hemoglobiini
   

Kvaternaarirakenne

Monet proteiinit rakentuvat useasta polypeptidiketjusta eli proteiinialayksiköstä, jotka yhdessä muodostavat toimivan proteiinikompleksin. Tällaisten monialayksikköproteiinien kolmiulotteista rakennetta kutsutaan kvaternaarirakenteeksi. Proteiinista riippuen sen alayksiköt voivat olla identtisiä, jolloin kyseessä on homomultimeerinen proteiini. Jos taas proteiinin muodostavat alayksiköt ovat erilaisia, kyseessä on heteromultimeerinen proteiini.

 

Proteiinialayksiköt ovat usein liitoksissa toisiinsa lukuisin ei-kovalenttisin sidoksin, jotka ovat tyypillisesti vierekkäisten polypeptidiketjujen komplementaaristen pintojen välille muodostuvia hydrofobisia alueita. Monialayksikköproteiinien monimutkainen rakenne kertoo niiden laajasta funktiosta. Ne voivat toimia solun säätelytehtävissä, jolloin spesifisten proteiinien sitoutuminen aiheuttaa muutoksia niiden aktiivisuuteen. Eri alayksiköillä saattaa olla myös erilliset, mutta lähekkäiset funktiot, kuten useilla metaboliareittien entsyymikomplekseilla.

 

Monialayksikköproteiinit voivat myös muodostaa hyvin suuria supramolekylaarisia komplekseja, jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta erilaisesta proteiinialayksiköstä. Tällaiset proteiinit toimivat mm. biologisina moottoreina (lihas ja värekarvat), rakenteellisina komponentteina (mm. virusten kuoriproteiinit), solutukirangan komponentteina (aktiini ja tubuliini), DNA:n pakkaamisessa (histonit) ja proteiinisynteesissä (ribosomit). Kompleksit muodostuvat useiden yksittäisten proteiinien polymeroituessa suuriksi rakenteiksi.

 
 
Saavutettavuusseloste