fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Fotosynteettinen hiilihydraattisynteesi
   

Fotosynteesi

Fotosynteesi tapahtuu kahdessa vaiheessa. Fotosynteesin ensimmäisessä vaiheessa eli valosta riippuvaisten reaktioiden aikana auringonvalosta absorboitu valokvanttien eli fotonien energia varastoidaan kemialliseksi energiaksi kloroplastien tylakoidikalvostossa. Valoreaktioissa NADP+ toimii elektronien ja H+:n vastaanottajana pelkistyen NAPDH:ksi. Valoreaktioiden aikana myös ADP:stä muodostuu ATP:tä fotofosforylaatioksi kutsutussa tapahtumassa. Valoreaktioiden aikana ei muodostu sokeria.

 

Fotosynteesin toisessa vaiheessa eli valosta riippumattomissa reaktioissa (”pimeäreaktioissa” ts. Calvinin kierrossa) hiilidioksidista valmistetaan hiilihydraatteja käyttäen ATP- ja NADPH-molekyyleihin varastoitua energiaa. Tämä vaihe tapahtuu kloroplastin stroomassa. Vaikka Calvinin kierron metaboliset vaiheet eivät tarvitse suoranaisesti valoa, ne tapahtuvat päivänvalon aikaan, koska ainoastaan silloin valoreaktiot tuottavat CO2:n pelkistämiseen tarvittavaa ATP:tä ja NADPH:ta.

 

Fotosynteesin perusperiaate, jonka mukaan valon läsnä ollessa kasvien vihreät osat tuottavat orgaanisia yhdisteitä sekä happea hiilidioksidista ja vedestä,

voidaan kirjoittaa yksinkertaistaen seuraavan yhtälön muotoon:

 

CO2 + H2O → CH2O + O2  

 

Reaktioyhtälön oikealla puolella esiintyvä yhdiste symboloi hiilihydraattia, jossa hiili-, happi- ja vetyatomit ovat vastaavassa suhteessa.

 

 
 
Saavutettavuusseloste