fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Kollageenit

Kollageenit ovat suuri proteiiniperhe ja ne jakautuvat toimintansa ja rakenteensa puolesta erilaisiin ryhmiin. Nisäkkäiden yleisimmät kollageenit kuuluvat säikeitä muodostavien kollageenien ryhmään, joka muodostaa jopa kolmanneksen elimistön kokonaisproteiinimäärästä ja noin 90 % kollageenien määrästä.

Pitkiä säikeitä soluväliaineessa muodostava tyypin I kollageeni on elimistön yleisin proteiini ja mm. luun ja hampaan tärkein rakenneproteiini. Rustot puolestaan koostuvat suurelta osin tyypin II kollageenisäikeistä. Tyypin IV kollageeni muodostaa tyvikalvoon verkkomaisen tukirakenteen. FACIT-kollageenit (fibril-associated collagens with interrupted triple helices) ovat kollageenisäikeiden pinnalle sitoutuvia molekyylejä. FACIT-kollageeneista tyypin IX kollageeni esimerkiksi kiinnittää rustossa olevat tyypin II kollageenisäikeet proteoglykaaneihin, jolloin syntyy nivelten toiminnalle tärkeä iskunkestävä rakenne.

Kollageenisäikeet toimivat soluväliaineen tukirankana, johon monet muut molekyylit sitoutuvat. Tällaisia molekyylejä ovat esimerkiksi hepariini, hepariinisulfaattiproteoglykaanit, fibronektiini ja solun pinnan reseptorit, integriinit.

 
 
Saavutettavuusseloste