fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Sfingolipidit

Sfingolipidit ovat rakenteeltaan monimutkaisempia rasva-aineita. Niissä on sfingosiini tai sen johdannainen perusrakenteena ja jokin polaarinen sivuketju, joka joissakin sfingolipideissä saattaa olla hyvinkin suuri ja rakenteeltaan monimutkainen. Oheisessa kuvassa on esimerkkejä niiden rakenteista.

Sfingolipidejä esiintyy erityisesti aivoissa ja hermokudoksessa, mutta vain niukalti solujen rasvavarastoissa.

Sfingomyeliinit on yksi pääjoukko sfingolipidejä.

Neutraalit glykosfingolipidit ovat toinen merkittävä ryhmä. Niissä on yksi tai useampia neutraaleja sokereita polaarisena ryhmänä; täten niillä ei ole sähköistä varausta. Yksinkertaisimmat näistä ovat serebrosiidit.

Kolmas pääryhmä ovat happamet glykosfingolipidit. Näistä käytetään myös usein termiä gangliosidit. Niissä sokeriosassa on siaalihappo, joka antaa polaariselle päälle negatiivisen sähkövarauksen. Gangliosideja on erityisesti aivojen harmaassa aineessa. Lysosomaalisiin kertymätauteihin kuuluva Tay-Sachsin tauti aiheutuu gangliosidi GM2:n kertymisestä aivoihin sitä hajottavan entsyymin mutaation vuoksi.

 
 
Saavutettavuusseloste