fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

Plasmidit

Plasmidien sisältämällä geneettinen informaatio vaikuttaa isäntäsolun fenotyyppiin, ja se mahdollistaa solun kasvun tietyissä olosuhteissa. Plasmidien sisältämät geenit koodaavat mm. epätavallisten orgaanisten yhdisteiden hajottamiseen tarvittavia entsyymejä, vaikuttavat antibioottiresistenssin syntymiseen sekä solun metaboliareitteihin. Toimintaan perustuen plasmidit voidaan luokitella esim. seuraavasti:

• F-plasmidit (sisältävät tra-alueen, kykenevät konjugaatioon)

• R-plasmidit (bakteerin resistenssiominaisuuksiin vaikuttavat plasmidit)

• Bakteriosiineja tuottavat plasmidit (esim. E. colin kolisiineja tuottavat Col-plasmidit)

• Fysiologiaan vaikuttavat plasmidit (tuottavat mm. epätavallisten orgaanisten yhdisteiden hajottamiseen tarvittavia entsyymejä, vaikuttavat metaboliaan)

• Virulenssiin vaikuttavat plasmidit (tuottavat mm. toksiineja, entsyymejä ym. bakteerisolun virulenssiin vaikuttavia molekyylejä)

 

Eräs plasmidityyppi ovat episomit, jotka kykenevät liittymään isäntäsolun kromosomaaliseen DNA:han, ja replikoitumaan sen mukana. Episomien koodaama ominaisuus siirtyy solunjakautumisen yhteydessä tytärsoluille.

 

Sen lisäksi, että bakteerisolut voivat vastaanottaa plasmideja tietyissä tilanteissa, plasmidit voivat myös poistua solusta (ns. curing), jos niiden replikaatio estyy. Tällöin ne häviävät solujakautumisten seurauksena. Poistuminen voi tapahtua spontaanisti luonnontilaisissa populaatioissa, jos valintapaine lakkaa ylläpitämästä plasmidia. Esimerkiksi solulle antibioottiresistenttiyden antavat plasmidit voivat hävitä solusta, jos antibiootti bakteerin ympäristöstä poistuu. 

 

 
 
Saavutettavuusseloste