fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Virukset

Virusten isäntäsoluina toimivat lähes kaikki elävät solut bakteereista eukaryoottisoluihin. Virukset voidaan ryhmitellä isäntäorganisminsa perusteella kolmeen pääryhmään: bakteeri-, eläin- ja kasviviruksiin.

 

Virukset vaihtelevat suuresti kooltaan. Pienimmät parvovirukset ovat läpimitaltaan noin 18-26 nm, kun taas suurin tunnettu virus, mimivirus (läpimitta 400 nm), on huomattavasti suurempi kuin pienimmät tunnetut bakteerit. Yleisesti ottaen useimmat virukset ovat liian pienikokoisia tarkasteltaviksi valomikroskoopilla, joten elektronimikroskooppiset tekniikat ovat käyttökelpoisia virusten visualisoinnissa.

 

Viruksia läheisesti muistuttavia patogeenejä ovat viroidit, virusoidit ja prionit. Rakenteellisesti ne poikkeavat viruksista, mutta replikaatiostrategioidensa perusteella ne luetaan virusten lailla obligatorisiin solun sisäisiin parasiitteihin kuuluviksi.

 

 
 
Saavutettavuusseloste