fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Na-K-pumppu
   

Aktiivinen kuljetus

Aktiivinen kuljetus tapahtuu pienemmästä pitoisuudesta suurempaan, mikä tarvitsee energiaa tapahtuakseen. Tyypillisesti energia saadaan ATP-molekyylin fosfaattisidoksista lohkaisemalla yksi fosfaatti-ryhmä kemiallisen reaktion yhteydessä.

Na+/K+-ATPaasi pitää yllä solujen matalaa Na+-pitoisuutta. Oheinen animaatio näyttää, miten kalvoproteiini Na+/K+-ATPaasi pumppaa K+-ioneja solun sisään samalla poistaen Na+-ioneja solun sisältä. Tämä kalvoentsyymi sitoo 3 Na+-ionia ja 2 K+ionia. Na+/K+-ATPaasi aktivoituu, kun ATP:n fosfaattiryhmä siirretään entsyymiin.

Tämän jälkeen se sitoo kolme Na+-ionia, muuttaa muotoaan siten, että ionien sitoutumispaikat osoittavat solun ulkopuolelle vapauttaen Na+-ionit sinne. Samalla kaksi K+-ionia sitoutuu omiin sitoutumispaikkoihinsa.

Fosfaatti-ryhmän irtoaminen palauttaa Na+/K+-ATPaasin muodon, minkä jälkeen K+-ionit irtoavat entsyymistään ja vapautuvat solun sisälle. Tämä malli esittää tapahtuman hieman yksinkertaistettuna, todellisuudessa pumpun toimintaan liittyy useampia tapahtumia.

Na+/K+-ATPaasi:n toiminta estyy ouabaiinin läsnäollessa aiheuttaen solujen turpoamista, tai äärimmillään solujen repeämisen. Tämä osoittaa Na+/K+-ATPaasi-pumpun merkityksen solujen tilavuuden säätelijänä.
 
 
Saavutettavuusseloste