fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
EM-kuva kaveoleista
   
sivusto123
EM-kuva kaveoleista - suurennos
   
sivusto123
Kaveolit endosytoosissa
   

Kaveolit

Kaveolit ovat pieniä, pallonmuotoisia solun sisään päin suuntautuneita solukalvon laskoksia, joille on tyypillistä korkea kolesterolin ja glykosfingolipidien määrä. Niihin kertyy myös integraalisia kalvoproteiineja, erityisesti reseptoreita ja signalointimolekyylejä.

Osa solun vasteista ärsykkeisiin välittyy kaveolien kautta. Muun muassa useiden kasvutekijöiden reseptoreina toimivat reseptorityrosiinikinaasit siirtyvät aktivoiduttuaan kaveoleihin. Myös Rho perheen GTPaasit RhoA ja Rac esiintyvät kaveoleissa aktivoidussa muodossaan.

Kaveoleista on tunnistettu joukko valkuaisaineita, joista tyypillisimpiä ovat kaveoliinit. Kaveolit toimivat yhdessä aktiiniverkoston kanssa.

 
 
Saavutettavuusseloste