fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

Glykolyysi

Glykolyysissä glukoosi hajotetaan kahdeksi palorypälehappomolekyyliksi (l. pyruvaatiksi). Jokaista glukoosimolekyyliä kohti muodostuu kaksi molekyyliä sekä ATP:tä että NADH:ta.

 

 

Glykolyysissä glukoosi aluksi aktivoidaan liittämällä siihen kaksi fosfaattiryhmää ATP-molekyyleistä. Kolmihiiliseen glyseraldehydi-3-fosfaattiin liitetään lisäksi epäorgaaninen fosfaattiryhmä. Yhdestä glukoosista muodostuu glykolyysin aikana kaksi glyseraldehydi-3-fosfaattia, joten epäorgaanisia fosfaattiryhmiä liitetään myös kaksi. Epäorgaanisen fosfaatin liittäminen hiiliyhdisteeseen on hyvin tärkeä reaktio glykolyysissä ja sitä katalysoi entsyymi, jonka koentsyyminä on NAD+. Fosforyloituja yhdisteitä muokataan glykolyysin reaktioissa siten, että saadaan aikaan sellaiset rakenteet, joista fosfaattiryhmien irrottamisella saadaan muodostettua uutta ATP:tä. Glykolyysissä muodostuu yhteensä neljä ATP:tä ja nettotuotoksi tästä jää kaksi ATP:tä.

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste