fi not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Tutkimus polku Rakennetutkimus polku Röntgensädekristallografia
taso 1

Röntgensädekristallografia

Röntgensädekristallografialla (engl. x-ray crystallography) tarkoitetaan röntgensäteiden avulla tehtävää kidetutkimusta, jota käytetään kemiallisessa ja biokemiallisessa tutkimuksessa selvittämään mm. proteiinien, nukleiinihappojen ja epäorgaanisten yhdisteiden kolmiulotteisia rakenteita.

 

Analyysiä varten tutkittavan aineen tulee olla kidemuodossa. Käytettävän röntgensäteilyn aallonpituus vastaa tutkittavan kiteen sisältämien atomien välisiä matkoja ollen muutamien 10-1 nm:n luokkaa. Kun röntgensäteet kohtaavat näytteen, osa läpäisee sen, ja osa siroaa näytteen atomeista. Tämä siroava säteily voidaan havaita analysaattorissa, ja siitä muodostuu näytteen diffraktiokartta. Diffraktiokartan perusteella voidaan tulkita aineen rakennetta ja atomien välisiä etäisyyksiä matemaattisten analyysien avulla.

 

Röntgensädekristallografia on analyyttisenä menetelmänä laajalti käytössä rakennebiologisessa tutkimuksessa sekä lääketeollisuuden tuotekehittelyssä.

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste