fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Ribotsyymit
   

RNA:n katalysoivat ominaisuudet

Molekyylien evoluution kannalta tärkeä molekyyli on todennäköisesti ollut RNA, jolla on entsyymien katalyyttisia ominaisuuksia, ja siten potentiaalia kyetä ohjaamaan omien kopioidensa sekä muiden RNA-molekyylien muodostumista. RNA on myös rakenne, jolla on mahdollista ylläpitää perintöaineksen säilymistä ja siirtymistä jälkeläisille. Sen pääasiallisesti yksijuosteinen esiintyminen luo myös mahdollisuuden suuren rakenteelliseen monimuotoisuuteen.

Laboratoriokokeissa on osoitettu, että jo 52 nukleotidin mittainen RNA-molekyyli voi toimia katalyyttina. Samoin on havaittu, että yksittäinen katalyyttinen RNA, niin sanottu ribotsyymi, voi kiertyä kahteen eri muotoon, joilla on erilainen katalyyttinen ominaisuus. Näin ollen entsymaattisesti aktiivisilla RNA-molekyyleillä voi olla yhteinen tausta, vaikka näiden kahden eri muodon rakenne ja toiminta olisikin erilainen.

 

 

RNA:lla on keskeinen osuus elävien olioiden valkuaisainesynteesissä, sillä lähetti-RNA toimii aminohappojärjestyksen koodittajana, siirtäjä-RNA:t tuovat synteesiin vaadittavat aminohapot oikeassa järjestyksessä paikalle ja valkuaisaineita tuottavassa yksikössä, ribosomissa, ribosomi-RNA:lla on keskeinen tehtävä. Näin ollen valkuaisaineiden muodostukseen osallistuu useita erilaisia RNA-molekyylejä.

 
 
Saavutettavuusseloste