fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Tuma polku Kromosomit polku Kromosomien poikkeavuudet
taso 2

sivusto123
Polyploidia ja aneuploidia
   
sivusto123
Deleetio
   
sivusto123
Translokaatio
   
sivusto123
Inversio
   
sivusto123
DNA:n pistemutaatio
   

Kromosomien poikkeavuudet

Kromosomien rakenteessa ja lukumäärissä voi tapahtua muutoksia, joista osa kyetään havaitsemaan mikroskoopilla mutta osa vain tarkemmalla DNA:n emäsjärjestyksen tarkastelulla. Lähes kaikki kromosomien muutokset ovat haitallisia. Arviolta noin kolmannes alkaneista raskauksista keskeytyy spontaanisti, suurin osa kromosomimuutosten seurauksena. Ensimmäisen kolmanneksen aikana spontaanisti keskeytyneistä raskauksista noin puolet on kromosomistoltaan poikkeavia. Elävänä syntyneistä lapsista noin 0.5%:lla on kromosomipoikkeavuus. Suomessa syntyykin vuosittain noin 300 kromosomistoltaan poikkeavaa lasta, joista noin puolella on siitä aiheutuva synnynnäinen kehityshäiriö.

Kromosomien lukumäärällisiä muutoksia ovat:

  • Polyploidia
  • Aneuploidiat
    • Monosomia
    • Trisomia

Rakenteellisia muutoksia ovat:

  • Deleetiot
  • Translokaatiot
  • Inversiot
  • DNA:n pistemutaatiot

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste