fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 1

sivusto123
Solun liike
   
sivusto123
Mikrofilamentit
   

Liikkuminen (migraatio)

Yksinkertaisissa eliöillä, kuten ameeballa, liikkumista tarvitaan lähinnä lisääntymisen ja ravinnon hankinnan yhteydessä. Monisoluisilla eliöillä solujen liikkuminen on välttämätöntä muun muassa kudosten ja elinten muodostumisessa ja ylläpidossa ja immuunijärjestelmän toiminnassa. Ympäristön signaaleita seuraavat koordinoidut muutokset solutukirangassa, kiinnittymisessä soluväliaineeseen ja kalvoliikenteessä johtavat solun liikkumiseen.

Fibroblastit liikkuvat ameebojen tapaan polarisoituneena - solulla on siis selvästi havaittavat johtava reuna ja perässä seuraava, vetäytyvä reuna. Polarisoituneessa solussa tuman sijaintia säädellään ja Golgin laite ja sentrosomi eli mikrotubulusten organisointikeskus orientoituvat etenevän reunan puolelle. Aktiinin polymerisaatio saa aikaan solun johtavan reunan työntymisen liikkeen suuntaan.

 
 
Saavutettavuusseloste