fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Adenylaattisyklaasi

Adenylaattisyklaasientsyymin (AC) aktiivisuutta säädellään G-proteiinien välityksellä. Reseptorit voivat kytkeytyä joko adenylaattisyklaasia aktivoivaan G-proteiiniin (Galfas) tai adenylaattisyklaasin toimintaa estävään G-proteiiniin (Galfai). G-proteiinin aktivoidessa adenylaattisyklaasin, entsyymi alkaa tuottaa syklistä adenosiinimonofosfaattia (cAMP), joka toimii soluissa toisiolähettinä. Toisiolähetti vie viestin solukalvolta solun sisään. Syklisen AMP:n kohde-entsyymi soluissa on proteiinikinaasi A (PKA), joka aktivoi omia kohdeproteiinejaan siirtämällä niihin fosfaattitähteen (P) ATP:ltä.

 
 
Saavutettavuusseloste