fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Plasmidit
   

Konjugaatio

Konjugaatiossa geneettinen materiaali siirtyy solu-solu kontaktissa bakteeriyksilöstä toiseen. Konjugaatio on plasmidin koodaama ominaisuus, jossa ns. konjugatiivinen plasmidi (esim. Escherichia colin F-plasmidi) siirtää kopion itsestään uuteen isäntäsoluun. Konjugaatio on siis replikatiivinen tapahtuma, jossa sekä luovuttajalle että vastaanottajalle jää kopio plasmidista. Sekä Gram-negatiiviset että jotkin Gram-positiiviset bakteerit kykenevät konjugaatioon. Myös konjugatiiviset transposonit tai kromosomaalinen DNA voivat siirtyä bakteerista toiseen konjugaatiossa.

  

Konjugaatiolla on suuri ekologinen merkitys, koska muutama plasmidin sisältävä solu voi hetkessä muuttaa isonkin solupopulaation plasmidin kantajaksi, mikäli plasmidin sisältämät ominaisuudet antavat solulle valintaedun tietyissä ympäristöolosuhteissa. Tällaisia ominaisuuksia voivat olla mm. antibioottiresistenssiys, vastustuskyky säteilylle tai bakteriosiinien tuotanto solussa.

 

 
 
Saavutettavuusseloste