fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Etusivu polku Koostumus
taso 3

Koostumus

Vesi ja siihen liuenneet aineet muodostavat suurimman osan solun massasta. Jopa 75 - 80 % solun massasta on vettä, epäorgaanisia molekyylejä ja pieniä orgaanisia molekyylejä (sokereita, vitamiineja, lipidejä, ym). Lisäksi solussa on erilaisia makromolekyylejä - proteiineja, polysakkarideja ja nukleiinihappoja. Proteiinit muodostavat solun massasta noin 20 %. Makromolekyylit solu valmistaa itse, kun taas pienmolekyylejä myös tuodaan soluun.

 

Proteiineilla on soluissa lukuisia tehtäviä (esim. solun sisäinen tukiranka ja entsymaattiset tehtävät). Suurin osa solun rasva-aineista muodostaa erilaisia kalvorakenteita (kuten solukalvo ja solulimakalvosto). Nukleiinihapot muun muassa varastoivat geneettistä tietoa (DNA).

 

Solut koostuvat lähes kokonaan neljästä alkuaineesta - vedystä, hiilestä, typestä ja hapesta. Näiden lisäksi esiintyy pieninä, noin 0,1 - 1,5 % pitoisuuksina muita alkuaineita (kuten natrium, magnesium, fosfori, rikki, kloori, kalium ja kalsium). Keskimääräinen solu vastaa kooltaan kuutiota, jonka sivu on 15 μm. 

 
 
Saavutettavuusseloste