fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Proteiinien aminohapot
   
sivusto123
Glykolyysi
   
sivusto123
Sitruunahappokierto
   
sivusto123
Nukleiinihappojen synteesi
   

Aminohappojen synteesi

Aminohapot ovat proteiinien rakenneosia, jotka koostuvat yhteen hiileen kiinnittyneistä aminoryhmästä, karboksyylihapporyhmästä, vedystä ja aminohapon luonteen määräävästä sivuketjusta. Aminohapot rakennetaan glykolyysin, sitruunahappokierron tai pentoosifosfaattireitin välituotteista. Näihin liitetään aminoryhmä, joka saadaan glutamaatilta tai glutamiinilta, jotka ovat ensimmäisiä typpeä sisältäviä yhdisteitä, joita kasvit valmistavat ammoniakista. Aminoryhmiä siirretään aminohapolta (yleensä glutamaatilta) toiselle transaminaatioreaktioissa (kuvassa esimerkkinä transaminaatioreaktio, jossa aminoryhmä siirtyy glutamaatilta pyruvaatille, jolloin syntyy alaniini).

Jotkut aminohapot syntyvät muutamalla reaktiolla lähtöaineistaan, osa (esimerkiksi aromaattiset aminohapot) valmistetaan monimutkaisten reittien kautta. Suurin osa bakteereista ja kasveista voi tuottaa kaikkia 20 aminohappoa, mutta eläimet vain puolia niistä.

Sitruunahappokierron a-ketoglutaraatti on lähtöaineena glutamaatin, glutamiinin, proliinin ja arginiinin synteesissä. Sitruunahappokierron oksaloasetaatista valmistetaan aspartaatti, asparagiini, metioniini, treoniini, lysiini ja isoleusiini. Glykolyysin 3-fosfoglyseraatista puolestaan valmistetaan aminohapot seriini, glysiini ja kysteiini ja pyruvaatista alaniini, valiini ja leusiini. Aromaattiset aminohapot (tryptofaani, fenyylialaniini ja tyrosiini) valmistetaan fosfoenolipyruvaatista ja erytroosi-4-fosfaatista ja histidiini riboosi-5-fosfaatista.

 
 
Saavutettavuusseloste