fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 1

Sienet

Sieniin kuuluu ekologisesti ja ekonomisesti monimuotoinen joukko organismeja, jotka muodostavat eliökunnassa oman sienikuntansa. Sienikunta jaetaan neljään kaareen eli pääluokkaan: limakkosienet (Gymnomycota), leväsienet (Mastigomycota), solurihmasienet (Amastigomycota) ja vaillinaissienet (Deuteromycota). Joidenkin luokitusten mukaan osa edellä mainittujen kaarten alaryhmistä erotetaan itsenäisiksi kaariksi. Sieniä tunnetaan noin 100 000 lajia, mutta todennäköisesti suuri määrä lajeja on edelleen löytämättä. Englannin kielen sana mushrooms viittaa yleensä tavallisiin, itiöemiä muodostaviin sieniin.

Sienet ovat aitotumallisia, toisenvaraisia ja lehtivihreättömiä eliöitä, jotka saavat tarvitsemansa energian hajottamalla kuollutta eloperäistä materiaalia tai ne elävät loisina. Sienillä on erittäin tärkeä merkitys ekosysteemeissä hajottajina sekä kasvien ja eläinten symbiontteina. Jotkin lajit, kuten noki- ja ruostesienet aiheuttavat kasvitauteja. Ekologisen merkityksen lisäksi ihmiset käyttävät sieniä monella tapaa hyödykseen mm. lääke-, leipomo- ja panimoteollisuudessa. Joitain sienilajeja kerätään ja käytetään ravintona.


 

 
 
Saavutettavuusseloste