fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 1

Patogeneesi

Eläinvirusinfektion vaikutukset ovat seurausta sekä viruksen aiheuttamista suorista patologisista muutoksista elimistössä että immuunijärjestelmän vasteesta virusinfektioon. Virusten aiheuttamia patogeenisia muutoksia voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta: replikaation seurauksena tapahtuvat suorat solumuutokset, immuunijärjestelmän aktivaatiosta tai suppressiosta aiheutuvat muutokset sekä geneettiset transformaatiot, jotka liittyvät virusten aiheuttamiin syöpäsairauksiin. 

 

Tyypillisiä virusten aiheuttamia suoria solumuutoksia on muuntunut morfologia, joka saattaa ilmentyä esimerkiksi normaalisti litteiden ja alustaansa kiinnittyneiden solujen pyöristymisenä ja alustasta irtoamisena. Infektoituneet solut saattavat fuusioitua keskenään, ja muodostaa suuria synsytiumeja, jotka ovat tyypillisesti seurausta vaipallisen viruksen koodaamien kalvofuusiossa tarvittavien proteiinien ilmentymisestä solukalvolla. Virusinfektion seurauksena solukalvon läpäisevyys saattaa myös lisääntyä tiettyjen ionien esim. natriumin suhteen.

 
 
Saavutettavuusseloste