fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
Etusivu polku Koostumus polku Proteiinit polku Proteiinien rakenne
taso 2

Proteiinien rakenne

Proteiinien rakennetta voidaan tarkastella usealla eri tasolla. Se järjestys, jossa aminohapot sijaitsevat proteiinissa antaa polypeptidin primäärirakenteen. Tämä tarkastelukulma ei vielä suoranaisesti kerro proteiinin avaruudellisesta rakenteesta kovinkaan paljon.

Proteiinin sekundäärirakenteessa voidaan erottaa kahdenlaisia alueita, ns. α-kierteitä sekä β-laskoksia. α-heliksi on ainoa mahdollinen kierteinen (helikaalinen) polypeptidimuoto, joka sisältää suotuisat vetysidokset ja on sidoskulmien puolesta mahdollinen. α-heliksi on yleinen sekundäärirakenne kuitumaisilla ja pallomaisilla (globulaarisilla) proteiineilla.

β-laskoksessa vetysidokset muodostuvat vierekkäisten polypeptidiketjujen välille, eivätkä pitkin samaa ketjua kuten α-heliksissä. β-laskoksia on kahdenlaisia: antiparallelleja, joissa vierekkäiset vetysidoksilla kiinnittyneet ketjut kulkevat vastakkaisiin suuntiin ja paralleja, joissa ketjut kulkevat samaan suuntaan.

Koko kiertyneen polypeptidin kolmiulotteinen rakenne muodostaa sen tertiäärisen rakenteen, ja jos kaksi tai useampia polypeptidejä rakentuvat yhdeksi kompleksiksi käytetään tästä nimitystä kvaternäärinen rakenne. Muun muassa hemoglobiini koostuu kahdesta alfa-ketjusta ja kahdesta beta-ketjusta. Vasemmalla olevassa kuvassa on hemoglobiinin beta-ketjun kierrerakenne.

 
 
Saavutettavuusseloste