fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

Levät

Levät jaetaan yhdeksään kaareen, joita ovat viherlevät, näkinpartaislevät, keltalevät, kultalevät, panssarilevät, nielulevät, silmälevät, ruskolevät ja punalevät. Kaikki levät sisältävät klorofylliä, mutta sen lisäksi levillä voi olla myös muita väripigmenttejä (esim. ksantofyllejä ja fykobiliinejä), jotka antavat leville niiden ominaisvärin. Fotosynteettisten pigmenttien perusteella levät voidaan jakaa viher-, puna-, ja ruskealeviin. Eroavaisuudet pigmenttien kyvyssä absorboida auringonvaloa vaikuttavat levien habitaatteihin.

 

Levien soluseinä rakentuu selluloosasäikeiden muodostamasta verkostosta, johon on liittyneenä muita polysakkarideja (mm. pektiiniä, ksylaania, mannaania, algiinihappoa, kalsiumkarbonaattia tai kitiiniä). Piilevien soluseinä rakentuu pektiinistä, johon on liittyneenä runsaasti piioksidia. Soluseinän pienet (3-5 nm) huokoset läpäisevät vettä, epäorgaanisia ioneja, kaasuja ja metaboliaan ja kasvuun tarvittavia ravinteita. Muista levälajeista poiketen silmälevillä ei ole soluseinää.

 

 
 
Saavutettavuusseloste