fi not available
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Transgeeniset ja poistogeeniset eläimet

Mikroinjektiolla voidaan viedä uusia geenejä hedelmöittyneen munasolun tumaan, jolloin geeni voi integroitua kromosomeihin ja solunjakautumisten mukana päätyä eläimen kaikkiin soluihin. Tällaisia eläimiä (tai kasveja) kutsutaan transgeenisiksi. Transgeenisten eläinten avulla voidaan esimerkiksi selvittää, milloin ja missä tiettyjä geenejä ilmennetään alkiossa sekä havaita ylimääräisten geenien vaikutuksia yksilönkehitykselle. Voidaan myös luoda eläinmalleja, jotka sairastavat jotakin ihmisen sairautta. Näitä eläimiä tutkimalla voidaan selvittää sairauksien mekanismeja ja mahdollisesti löytää sairauksiin hoitokeinoja.

Tietyn geenin merkitystä yksilölle voidaan tutkia myös poistamalla tämä geeni. Kuten transgeenisiä, myös poistogeenisiä (knock-out) eläimiä tutkimalla voidaan selvittää joidenkin ihmisen sairauksien mekanismeja. Poistogeenisten eläinten avulla voidaan myös havaita kyseisen geenin tärkeys eliölle.

Alkion kantasolut voivat erilaistua kaikiksi yksilön erilaisiksi soluiksi. Nämä solut voidaan eristää ja transfektoida toimimattomaksi muunnetulla geenillä ja sen kanssa antibioottiresistenssigeenillä, jonka avulla transfektoituneet solut tunnistetaan. Pienessä osassa niistä soluista, jotka ottavat sisäänsä uutta DNA:ta, muunnettu geeni korvaa alkuperäisen, toimivan geenin kromosomissa homologisen rekombinaation kautta. Nämä solut viedään uuteen alkioon ja niistä tulee osa uutta yksilöä. Kun nämä eläimet lisääntyvät normaalien yksilöiden kanssa (tutkittavan, toimivan geenin suhteen homotsygootteja eli (+/+)), saadaan selville, ovatko niiden sukusolut peräisin muunnetuista soluista. Uuden sukupolven yksilöt voivat olla toimimattoman geenin suhteen heterotsygootteja (+/-). Kun nämä heterotsygoottiset eläimet lisääntyvät keskenään, osa jälkeläisistä on toimimattoman geenin suhteen homotsygootteja (-/-) ja niitä kutsutaan poistogeenisiksi tämän geenin suhteen. Poistogeenisten eläinten tutkimista vaikeuttaa se, että joitakin geenejä poistettaessa eläimet kuolevat hyvin varhain yksilönkehitysken aikana ja joissakin tapauksissa toiset geenit voivat kompensoida poistetun geenin roolia.

 
 
Saavutettavuusseloste