fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Singer-Nicholson (1972) \"neste-mosaiikkimalli\"

Singerin ja Nicholsonin esittämä malli on pitkälti nykyisen käsityksen mukainen. Lisänä Greenin ja Tzagaloffin malliin on se, että solukalvon komponentit voivat liikkua vapaasti sivusuunnassa ja vaihtaa paikkaa naapureiden kanssa. Vaikka tämän ajatellaan nykyäänkin pätevän solukalvon rakenteelle, on viime aikoina yleistynyt käsitys, että osa lipideistä asettuu ryppäiksi, "lipidilautoiksi", jotka liikkuvat yhdessä solun kalvoilla. Näiden lauttojen ajatellaan pystyvän kuljettamaan sisällään vain tiettyjä, tarkoin määrättyjä molekyylejä esimerkiksi solunsisäisen kalvokuljetuksen yhteydessä.

Solukalvon sokeriosien merkitys solun toiminnalle selvisi kohtalaisen myöhään, hiilihydraatit sijaitsevat solun ulkopuolella lipideihin tai proteiineihin sitoutuneena osoittaen solunulkoiseen tilaan päin.

Sokeriosat ovat tärkeitä reseptorien ja kasvutekijöiden sitomiseen (esim. veriryhmä-antigeenit tunnistetaan sokeriosien perusteella).

 
 
Saavutettavuusseloste