fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
Etusivu polku Soluväliaine polku Soluväliainereseptorit
taso 3

Soluväliainereseptorit (integriinit)

Integriinit yhdistävät solunsisäisen tukirangan soluväliaineen molekyyleihin ja siten ne mahdollistavat solujen liikkumisen, polarisaation ja kiinnittymisen soluväliaineeseen. Integriinit osallistuvat kahteen erilaiseen melko pysyvään solun ja soluväliaineen liitokseen, paikallisiin sitoutumiskohtiin (focal adhesion) ja hemidesmosomeihin. Paikallisissa sitoutumiskohdissa integriinit sitoutuvat solussa välittäjämolekyylien avulla aktiinisäikeisiin ja soluväliaineessa fibronektiiniin. Hemidesmosomeissa integriinit sitoutuvat solun sisällä välittäjämolekyylien avulla välikokoisiin säikeisiin (esimerkiksi keratiini) ja solun ulkopuolella tyvikalvon laminiiniin.

Integriinien välittämiä fysiologisia tapahtumia ovat mm. kudosten morfogeneesi, tulehdus, haavan parantuminen ja solujen kasvun ja jakautumisen säätely. Kymmenet proteiinit kiinnittyvät integriinien solunsisäisiin osiin muodostaen suuria komplekseja, jotka mahdollistavat hienovaraiset vasteet solun ulkopuolelta tuleviin viesteihin. Esimerkiksi taliini ja a-aktiniini välittävät integriinien sitoutumista aktiinisäikeistä koostuvaan solunsisäiseen tukirankaan. Ligandin sitomisen jälkeen tällaiset integriinit aktivoivat signalointireittejä, jotka vaikuttavat aktiinitukirangan rakenteeseen ja sen kautta solun kasvuun ja liikkumiseen.

Integriinit välittävät tietoa solukalvon yli molempiin suuntiin. Paitsi että ligandin sitoutuminen saa aikaan solunsisäisiä signaaleja, solu voi myös säädellä integriinien aktiivisuutta (ligandien sitomista) tarpeen mukaan. Myös integriinien kertyminen ryppääksi saa aikaan solunsisäisten viestien aktivoitumisen. Integriinien ja kasvutekijöiden yhteisvaikutus näyttää usein olevan tarpeen optimaalisten soluvasteiden aikaansaamiseksi: monet viljellyt solut eivät jakaannu kasvutekijöiden vaikutuksesta ennen kuin solut kiinnittyvät integriinien kautta väliaineen molekyyleihin.

 

 
 
Saavutettavuusseloste