fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Plasmidit
   

Vektorit

DNA-kloonauksessa käytetään erilaisia vektoreita kuljettamaan haluttu DNA-jakso soluun. Esimerkiksi vietäessä DNA:ta bakteereihin voidaan vektoreina käyttää plasmideja tai faageja (bakteeriviruksia). Vektorissa tulee olla sekvenssi, joka mahdollistaa sen kopioimisen solussa, jolloin se lisääntyy bakteerin mukana. Koska bakteerit jakautuvat usein, syntyy lyhyessä ajassa runsaasti kopioita vektorista, joka voidaan eristää soluista.

Kloonauksessa hyödynnetään muokattuja versioita plasmideista, joita esiintyy bakteereissa. Plasmidit ovat DNA-renkaita, joissa on luonnostaan replikaation aloituskohta ja yksi tai useampia antibioottiresistenssiä välittäviä geenejä. Antibioottiresistenssi auttaa tunnistamaan ne solut, joissa kyseinen plasmidi on (vain plasmidin sisältävät solut kasvavat antibiootin läsnäollessa). Plasmidiin on usein lisätty sekvenssi, jossa on useiden restriktioentsyymien katkaisukohdat (MCS, multiple cloning site), jotta mahdollisimman monella eri restriktioentsyymillä katkaistujen DNA-jaksojen (nk. insertti) liittäminen plasmidiin olisi mahdollista. Restriktioentsyymeillä, joilla on katkaisukohta MCS:ssa ei ole muita katkaisukohtia plasmidissa, joten plasmidi säilyy muilta osin yhtenäisenä.

 
 
Saavutettavuusseloste