fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Kasvu polku Solusykli
taso 1

sivusto123
Interfaasisolu
   
sivusto123
Replikaatio
   
sivusto123
DNA:n replikaatio
   

Solusykli

Solujen elämä noudattaa yleensä tiettyä rytmiä eli solusykliä, jossa solunjakautuminen eli mitoosi ja välivaihe eli interfaasi vuorottelevat. Solusyklin päämääränä on useimmiten tuottaa solunjakautumisen avulla kaksi identtistä solua. Eliöiden kasvu (yksisoluisia lukuunottamatta) vaatii solujen jakautumista. Yksilönkehityksen alkuvaiheet ovatkin kiivainta jakautumisaikaa. Solujen jakautumista tarvitaan kuitenkin jatkuvasti myös aikuisessa yksilössä.

Solusyklin pituus vaihtelee solusta toiseen. Varsinainen solunjakautuminen kestää useimmissa soluissa enimmillään tunnin, joka on vain pieni osa koko solusyklin kestosta. Solusyklissä on useita tarkistuspisteitä, joiden tehtävänä on varmistaa, ettei solu etene seuraavaan vaiheeseen ennenaikaisesti. Kun olot solun sisällä ja ulkopuolella ovat sopivat solun jakautumiselle, muutokset tiettyjen avainproteiinien stabiiliudessa sallivat spesifisten proteiinikinaasien irtoamisen niitä estävistä säätelijöistä. Tämä laukaisee tapahtumaketjun, joka johtaa DNA:n kahdentumiseen ja solun jakautumiseen.

Solusyklin vaiheet seuraavat toisiaan kuvan osoittamassa järjestyksessä:

  1. G1-vaihe: kasvuvaihe (Interfaasi)
  2. S-vaihe: DNA:n replikaatio (Interfaasi)
  3. G2-vaihe: DNA:n eheyden varmistaminen (Interfaasi)
  4. M-vaihe: solun jakautuminen

 
 
Saavutettavuusseloste