fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
RNA lajit
   
sivusto123
Komplementaarisuus
   
sivusto123
RNA:n silmukointi
   

Transkriptio

Transkriptio on kemiallisesti hyvin samanlainen prosessi kuin DNA:n kahdentaminen, replikaatio. Transkriptiossa DNA-templaatin mukaan valmistetaan yhdelle DNA-juosteelle komplementaarinen RNA-molekyyli. DNA:ssa olevien geenien mukaan valmistetaan pääasiassa kolmenlaisia RNA-molekyylejä: lähetti-RNA:ta, siirtäjä-RNA:ta ja ribosomaalista RNA:ta. Näistä lähetti-RNA:ta käytetään proteiinisynteesin templaattina translaatiossa, siirtäjä-RNA:t kuljettavat aminohappoja translaatiossa käytettäväksi ja ribosomaalinen RNA muodostaa yhdessä ribosomaalisten proteiinien kanssa ribosomeja, jotka toimivat translaation moottorina.

        

RNA-polymeraasi on entsyymi, joka aukaisee kaksijuosteista DNA:ta lyhyeltä matkalta ja liittää nukleotidejä toisen DNA-juosteen (templaatin) pariksi muodostuvaan RNA-molekyyliin. Templaattina toimivaa DNA-juostetta kutsutaan (-)-juosteeksi ja koodaavaa juostetta (+)-juosteeksi (koodaavassa juosteessa siis sama emäsjärjestys kuin muodostuvassa RNA-molekyylissä). Toisin kuin DNA-polymeraasi, RNA-polymeraasi ei tarvitse aluketta, vaan voi aloittaa RNA:n synteesin suoraan DNA:n ja nukleotidien (A, U, C, G) avulla. RNA-polymeraasi tarvitsee kuitenkin erityisiä DNA-sekvenssejä, promoottoreita, joiden kohdalle polymeraasi sitoutuu.

Lukuisat transkriptiotekijät säätelevät transkription aloitusta. Näin solu voi tuottaa tarvitsemiaan RNA-molekyylejä sopivan määrän ja oikeaan aikaan. RNA:n polymerisaatio jatkuu, kunnes polymeraasi kohtaa DNA-sekvenssin, joka saa sen irtoamaan DNA:sta. Ainakin joissakin tapauksissa irtoamisen saa aikaan RNA-molekyylin muodostama sekundäärirakenne, joka hidastaa polymeraasin etenemistä.

Transkription jälkeen RNA-molekyylejä muokataan edelleen. Esimerkiksi eukaryoottien proteiinisynteesiä varten tuotetut RNA-molekyylit sisältävät introneita, koodaamattomia alueita, jotka poistetaan silmukoinnilla ennen proteiinisynteesiä.

 
 
Saavutettavuusseloste