fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
taso 3

Maturaatio

Maturaatiolla tarkoitetaan viruksen elinkierron vaihetta, jolloin virus muuttuu infektiiviseksi. Maturaation aikana virukset muuntuvat siten, että ne kykenevät infektoimaan uusia soluja, eli virusten antigeenisyys muuttuu. Joillain viruksilla kokoaminen ja maturaatio tapahtuvat isäntäsolun sisällä toisistaan erillisinä tapahtumina, kun taas joillain viruslajeilla kysyminen tapahtuu vasta solusta vapautumisen jälkeen.

 

Maturaatiovaiheeseen liittyy yleensä viruspartikkelin rakenteellisia muutoksia, jotka kohdistuvat kapsidiproteiineihin. Myös viruspartikkelin sisäiset muutokset, kuten esimerkiksi virusgenomin nukleoproteiinien kondensoituminen aiheuttavat muutoksia antigeenisyyteen.

 

Viruksen kapsidiproteiinien muokkaus voi tapahtua proteolyyttisesti, jolloin spesifiset katkaisureaktiot tuottavat kypsiä proteiinimuotoja. Vaihtoehtoisesti muutokset kuoriproteiinien konformaatiossa voivat tapahtua jo kapsidien kokoamisvaiheessa. Maturaatiotapahtumassa aktiiviset proteaasit ovat joko viruksen koodaamia tai isäntäsolun entsyymejä.

 

 
 
Saavutettavuusseloste