fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Konneksiinit

Konneksiinit muodostavat rakenteellisesti hyvin samankaltaisten valkuaisaineiden perheen, jonka jäsenet läpäisevät solukalvon neljä kertaa. Eri konneksiinit poikkeavat toisistaan lähinnä pituutensa ja solunsisäisten osiensa suhteen (selkärankaisilla koko vaihtelee välillä 26-60 kDa).

Vaikka kullakin konneksiinilla on oma tyypillinen kudosjakautuminen, monet solutyypit ilmentävät useampaa kuin yhtä konneksiini-muotoa. Tämän seurauksena konneksonit voivat näissä soluissa olla homo-oligomeerejä (kaikki kuusi konneksiinia samoja) tai hetero-oligomeereja (konneksonissa on vähintään kahta eri konneksiinia). Tämän lisäksi aukkoliitoksen muodostamat kaksi konneksonia voivat olla homodimeerejä (kaksi identtistä konneksonia) tai heterodimeerejä (kaksi erilaista konneksonia). Homodimeerit läpäisevät aineita yhtä hyvin molempiin suuntiin, kun taas heterodimeerit voivat olla läpäisevyyden suhteen epäsymmetrisia.

Konneksiineissa esiintyvien mutaatioiden tiedetään aiheuttavan sairauksia. Näissä tapauksissa muut konneksiinit eivät pysty kompensoimaan toimintansa menettäneen konneksiinin tehtäviä, tai tietyissä soluissa/kudoksissa tietty absoluuttinen kanavamäärä on välttämätön.

 
 
Saavutettavuusseloste