fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Metabolia polku Peroksisomi
taso 1

sivusto123
EM-kuva peroksisomista
   
sivusto123
EM-kuva peroksisomista, kuva 2
   

Peroksisomi

Peroksisomit ovat kalvon ympäröimiä soluelimiä, jotka osallistuvat moniin metabolisiin reaktioihin. Peroksisomeissa on osoitettu olevan nelisenkymmentä erilaista entsyymiä, jotka liittyvät muun muassa rasvahappojen β-oksidaatioon ja sappihappojen tuotantoon. Peroksisomin hapetusreaktioissa syntyy vetyperoksidia, joka on soluille hyvin myrkyllistä. Katalaasi-entsyymit hajottavat vetyperoksidin hapeksi ja vedeksi.

 

Peroksisomien koko ja lukumäärä vaihtelee olosuhteiden mukaan. Peroksisomeja on erityisen runsaasti maksassa, joka varastoi, hajottaa ja syntetisoi lipidejä sekä munuaisissa, jossa peroksisomit osallistuvat myrkyllisten yhdisteiden hajotukseen. Maksa- ja munuaissoluissa peroksisomit ovat yleensä myös suurempia (0,3 - 1,5 µm) kuin muissa soluissa (ns. mikroperoksisomit 0,15 - 0,25 µm).

 

Peroksisomit kuuluvat nk. mikrobody-organellien perheeseen, johon kuuluvat peroksisomien lisäksi glyoksisomit ja glykosomit. Kasvi- ja hiivasoluissa esiintyvissä glyoksisomeissa tapahtuu rasvahappojen muuntamista sokereiksi. Glykosomeissa, joita esiintyy vain siimaeliöillä, tapahtuu osa glykolyysin reaktioista. Yhteistä kaikille mikrobody-perheen jäsenille on se, että ne hapettavat rasvahappoja ja niiden proteiinien signaalipeptidit ovat hyvin samankaltaiset.

 

Peroksisomit näyttävät tyypillisesti EM-kuvissa palloilta, joissa on keskellä tummempi, kiteinen alue. Kiteinen keskus muodostuu uraattioksidaasista, joka on virtsahappoa hapettava entsyymi.

 

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste